A A A

Bajki i opowieści

Izolacja od otoczenia, bezczynność, bezruch i bezmyślność niszczą mózg starego człowieka w błyskawicznym tempie, a skleroza mózgu odbija się natychmiast na czynności wszystkich narządów ciała. Różne wymyślono recepty przeciw szybkiemu starzeniu się. Mam i ja swoją receptę — czytać, pisać, uprawiać działkę, haftować, rozwiązywać krzyżówki, grać w brydża czy szachy, robić na drutach, szyć, odrabiać lekcje z wnukami, robić wszystko, co wymaga myślenia i gimnastyki szarych komórek oraz daje twórcze emocje. Jak długo pracują, tak długo nie giną. Jeżeli spasujemy choćby na czas jakiś, to część z nich zmarnieje (obumiera) i to w sposób nieodwracalny. Ilość bowiem szarych komórek w mózgu jest przez całe życie niezmienna. Od urodzenia nic nie przybywa, tylko zostają stopniowo uruchamiane przez rozmaite czynności w miarę dorastania. Natomiast nuda i bezczynność w okresie starzenia się niszczy je nieodwracalnie i niezwykle szybko, powodując nieomalże otępienie umysłowe. Tracimy pamięć, inicjatywę, zainteresowanie życiem, stając się ciężarem dla siebie i otoczenia.