A A A

Destrukcyjne zmiany

Tak głębokie destrukcyjne zmiany uczuciowości i więzów seksualnych, łączących współmałżonków, niejednokrotnie z upływem czasu prowadzą do rozpadu życia małżeńskiego i poszukiwania innego, płodnego partnera czy partnerki. Niezaspokojone pragnienie posiadania dziecka, szczególnie u kobiet, stwarza ciężką obsesyjną nerwicę. Przeżycia te bywają tak głębokie, że — jak mi się skarżyły pacjentki — na widok matki z wózkiem na ulicy nie mogły powstrzymać się od płaczu.
Po zawarciu małżeństwa, w pierwszym okresie oczekiwania na dziecko, młodzi zabawiają się żartobliwymi rozmówkami na temat, czy będzie to synek czy córeczka, planowaniem, co dzisiaj będziemy robili: nosek? czy dorabiali uszka?... Nadchodzi wreszcie moment, gdy zaczyna się wkradać niepokój — dlaczego go jeszcze nie ma?