A A A

Kardynalny błąd

Pierwszym kardynalnym błędem popełnianym przez autorów książek popularnonaukowych w dziedzinie seksu, wydawanych w Polsce, były autorytatywne stwierdzenia, że pewne sprawy powinny przebiegać tak, a nie inaczej. Skutkiem takich stwierdzeń były narodziny nowych powikłań seksuologicznych.
Wracając do pacjentów i pacjentek w Poradni TŚM — przychodzili mężowie ze skargami, że żony są oziębłe, że nie odczuwają orgazmu przy stosunku; że mieli do czynienia z innymi kobietami i wówczas było całkiem inaczej. Co robić w tej sytuacji?
takie, które osiągały zawsze orgazm, oczywiście, gdy miały na to ochotę. Podkreślam — gdy miały na to ochotę, bo reakcje seksualne kobiety nie mają męskiego automatyzmu i wystarczy zmęczenie czy niechęć psychiczna, by nie odbierać bodźców seksualnych. Więc nawet w tej grupie orgazm pojawiał się nie zawsze (!!!).
Do poradni seksuologicznych przychodzą ludzie z różnymi dolegliwościami, trudno powiedzieć — chorzy, bo nie jest to choroba sensu stricto, ale są to różne niedomagania w sprawach seksualnych. Konieczne jest powzięcie decyzji, czy to, na co się skarżą, mieści się w granicach normy, czy nie?