A A A

Kastracja psychiczna

Niejednokrotnie jednak nie udaje się zahamować wzrostu prostaty leczeniem farmakologicznym i zachodzi konieczność usunięcia jej zabiegiem operacyjnym, aby umożliwić prawidłową funkcję dróg moczowych. I tu często zaczyna się dramat, wynikający z niedostatecznego uświadomienia, podobnie jak u kobiet, zmuszonych do usunięcia macicy z powodu mięśniaków. Istnieje wśród mężczyzn przekonanie, że usunięcie prostaty pozbawia ich męskości oraz możliwości odbywania normalnych stosunków. Pogląd ten prawdopodobnie zrodził się w związku z obserwacją, że po przebytej operacji, w czasie stosunku, nie dochodzi do wytrysku.