A A A

Klimakterium męskie

Klimakterium męskie nie ogranicza się tylko do zmian w napięciu i postępujących zaburzeniach wzwodu. Jak stwierdzają liczne badania uczonych w krajach zachodnich, istnieje u mężczyzny coś zupełnie podobnego do klimaksu kobiety, z tym tylko, że występuje on około dziesięciu lat później (kobieta pięćdziesiąt—pięćdziesiąt pięć, mężczyzna sześćdziesiąt—sześćdziesiąt pięć). Zastanawiający jest sens tej różnicy, ponieważ kobiety przecież żyją dłużej.
Początek spadku sił i pierwszych objawów preklimakterycznych różni autorzy opisują rozmaicie.