A A A

Kobiety zdrowe i chore

W czasie mojej pracy lekarskiej stwierdziłam, że kobiet zdrowych o cyklach wysoko- i niskoestrogennych było około 10—15 procent. Uważam, że jako kobiety chore można traktować tylko te, u których niższy lub wyższy od przyjętych norm poziom estrogenów idzie w parze z brakiem jajeczkowania, niepłodnością, krwotokami miesiączkowymi itp. Natomiast te, które nie mają żadnych zaburzeń — są płodne, a cechuje je tylko wrodzony niski od 0 do 25 procent lub wysoki od 75 procent do 100 procent poziom estrogenów, zaliczam do kobiet zdrowych.
Wrodzony, charakterystyczny dla danej jednostki niski lub wysoki Jak wynika z powyższych rozważań, łatwość osiągania orgazmu jest także związana z indywidualnym profilem estrogenowym, a jeśli sprawa jest wrodzona, to raczej nie da się zmienić.