A A A

Lekarskie wędrówki

Zaczynają się wędrówki od lekarza do lekarza, używanie takich leków, innych leków, może lupulina, a może środki uspokajające. I zaczyna się droga przez mękę w poszukiwaniu złotego środka, który by zahamowanie narastającego podniecenia w okresie poprzedzającym orgazm mężczyzna zyskuje mniej więcej taki sam albo nieco dłuższy czas niż ten, który upłynął od początku wzwodu do momentu zahamowania. Jeżeli powtarzamy proces hamowania kilkakrotnie w czasie praktyk onanistycznych, to początkowy czas trwania wzwodu: dwie— trzy minuty zostaje podwojony, potrojony itd.
W ten sposób można wyćwiczyć się w osiąganiu orgazmu w dowolnym czasie. Mężczyzna, który nauczy się analizować swoje reakcje fizyczne, może z czasem przyzwyczaić się do hamowania narastającego podniecenia i przedłużania czasu stosunku. Wymaga to jednak dużego opanowania i zdolności samoobserwacji, szczególnie w okresie uczenia się.