A A A

Mądry Polak po szkodzie

Mądry Polak po szkodzie, ale nikt nie mógł takich skutków z góry przewidzieć. Trzeba na przyszłość uzupełnić plan oświaty seksualnej i w następnym etapie, już po zwalczeniu strachów onanistycznych, wyjaśniać dokładnie i szeroko na podstawie fizjologii stosunku, jak kształtują się, w miarę uprawiania onanizmu, pewne odruchy warunkowe i jak można uniknąć skracania czasu stosunku na skutek onanizmu. Praktyka prawie dwudziestoletnia wykazała, że trzeba teraz do oświaty, zwalczającej mity o szkodliwości onanizmu, dodać drugie tyle informacji, mówiących o tym, w jaki sposób onanizm nie kontrolowany może po upływie pewnego czasu spowodować kłopoty.