A A A

Najwłaściwszy moment

Moment najwłaściwszy do pobrania jajeczka określa się wieloma skomplikowanymi badaniami, oceniając wydzielanie hormonów jajnikowych, badając ich poziom co trzy godziny i określając możliwie precyzyjnie, czy zaczyna pojawiać się już luteinizacja. Robi się również ultrasonografię, która określa położenie i wygląd jajnika i jajowodu, wreszcie ustaliwszy moment jajeczkowania wykonuje się laparoskopię — to znaczy z małego nacięcia powłok brzusznych dwudziestoczterocentymetrową igłą aspiruje się jajeczka, wydostające się w tym momencie z jajnika, i wpuszcza do wypełnionej płynem rurki, przygotowanej do ich przechowywania.