A A A

Nieuchronne dolegliwości

Również upowszechnienie wiedzy o nieuchronnych dolegliwościach, które prowadzą z sobą lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte życia, pozwoli nam, być może, podejść do siebie wzajemnie z większą tolerancją i tkliwością. O ile lepsze to niż ząb za ząb wykłócać się o swoje pozycje, budując między sobą nieprzebyty mur, którego z upływem czasu nie daje się ani przeskoczyć, ani ominąć. Trochę rzetelnych wiadomości z tej dziedziny daje szansę lepszego zrozumienia się wzajemnego i zamiast oddalania, zbliżania się z upływem lat do siebie. Wiele jest elementów świata otaczającego, które pogłębiają jeszcze depresję klimakteryczną. Z roku na rok utrata przyjaciół z lat młonie powinna tracić z pola widzenia tego aspektu sprawy. Jeśli nie zrobi wszystkiego, aby mężczyzna był szczęśliwy w swoim życiu zawodowym, ściągnie sobie na głowę narastające z wiekiem kłopoty, które z czasem rozbiją harmonię małżeństwa, niszcząc od podstaw łączącą ich przyjaźń. Czasem można uratować sytuację, popierając hobby i zainteresowania swego mężczyzny, które pozwalają mu zapomnieć.