A A A

Onanizm zyskiem

Biorąc pod uwagę stronę erotyczną sprawy, jest to zysk, ponieważ człowiek uczy się w pełni przeżyć erotycznych, a nie tylko mechanicznego odczuwania samych bodźców fizycznych. Ale, jak to zwykle bywa, przyzwyczajenie staje się drugą naturą. Z upływem lat, bo nie zawsze kontakty z kobietą nawiązuje się wcześnie, zakładając, że onanizm zaczyna się w dwunastym, trzynastym roku życia — utrwataktu nie zadowala partnerki. Czarna rozpacz! Widocznie są impotentami i tu przy próbach wyjaśnienia sobie przyczyn takich zaburzeń pojawia się głęboko ukryte podejrzenie, że może to z powodu onanizmu?
Przypuszczenie okazuje się słuszne, patrząc z punktu widzenia lekarskiego. Ale nie tak, jak pacjent sądzi, bo nie onanizm sensu stricto mu zaszkodził, ale utrwalenie nieprawidłowych odruchów. Zaszkodziło to, że zbyt ważna była strona psychiczna, ze szkodą dla odczuć fizycznych. Jak wspomniałam uprzednio, manipulacje fizyczne były momentem wstydliwym, które się odsuwało na drugi plan, skracając je do koniecznego minimum.