A A A

Ostrzeżenie

Ostrzegam: nigdy nie wolno o tym zapominać, że biorąc dziecko na wychowanie, jego rodzona matka nie może wiedzieć, gdzie ono się znajduje i musi prawnie z niego zrezygnować. Gdy dziewczyna samotna będąc w sytuacji bez wyjścia, podejmie decyzję oddania dziecka w tajemnicy, a przybrani rodzice symulują ciążę i zapisują dziecko po urodzeniu w USC jako własne, są potem ogromne powikłania prawne, gdyż matka oddająca dziecko może być oskarżona o dzieciobójstwo, ponieważ dziecko znikło.
Jeżeli natomiast rodzona matka wie i widzi, choćby sporadycznie, jak jej własne dziecko rośnie, rozwija się i traktuje ją jako osobę obcą — zaczyna się gwałtowny rozwój uczuć macierzyńskich, spotęgowany żalem za utraconym dzieckiem, co może doprowadzić również do zupełnie dramatycznego finału sprawy.