A A A

Owoce

Owoce są prawie dziesięciokrotnie mniej skażone niż jarzyny, długa bowiem droga soków odżywczych, od ziemi aż do gałęzi, filtruje je w bardzo znacznym stopniu. Natomiast to, co osiada z powietrza na powierzchni skórki, można umyć i obrać wraz ze skórką. Autorka wyżej wspomnianej pracy wyraźnie podkreśla niezwykłą toksyczność jarzyn i ziemniaków uzyskiwanych z działek przyzakładowych w pobliżu hut i kopalń na Śląsku. Są one szczególnie narażone na opady pyłów i zatrucia z ziemi, w związku z czym są szkodliwe nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych.