A A A

Polskie rozwiązanie

Rozwiązanie, jakie w Polsce zaproponował prof. J. Aleksandrowicz, jest chyba najbardziej zbliżone do naturalnego uzupełnienia braków. Zaproponował on używanie soli kopalnej, pełnej (sól gruba), nie ważonej (odparowana z solanki jest bardzo uboga w mikroelementy), a najlepiej — szarej, bydlęcej! Ponadto proponuje stosowanie tabletek dolomitowych. Tabletki te produkowane są ze skał dolomitowych, bogatych w naturalne „glebowe" składniki mineralne. Uzyskuje się je z odpadów w kopalniach soli kamiennej, a także iłów pozostałych po odsalaniu wód kopalnianych. Wody wydobywane z głębi ziemi są bardzo zasobne w mikroelementy, tak przez nas obecnie poszukiwane.