A A A

Pomiary ciepłoty porannej

Pomiary ciepłoty porannej określają, na podstawie wahań temperatury, zmiany napięcia nerwowego układu wegetatywnego pod wpływem zmian w poziomie estrogenów i progesteronu we krwi.
Każdy z tych testów oparty jest na innych mechanizmach fizjologicznych i w ten sposób sprawdzają wzajemnie dokładność oceny. Dopiero gdy wyniki wszystkich trzech testów pokrywały się, wykreślałam krzywe poziomu estrogenów w przebiegu życia kobiety oraz krzywe w cyklu miesiączkowym — posługując się tylko liczbami odsetkowymi — indeksem kariopyknozy testu cytologicznego.
Podliczając wyniki wykreślonych u poszczególnych pacjentek krzywych kariopyknozy (cytologia), krystalizacji i temperatury podstawowej, wykryłam wśród kobiet zdrowych istnienie kobiet o stałym — niskim, średnim i wysokim poziomie estrogenów.