A A A

Środki antykoncepcyjne

„Środki antykoncepcyjne — jak pisze Fłollo May — podobnie jak wszelkie przyrządy i maszyny mogą zwiększyć zakres naszej wolności wyboru. Ale dane nam nowe wolności i władza zwiększają również ambiwalencję i niepokój, które przejawiają się obecnie w banalizacji seksu i miłości. Dla dziewcząt, wedle dr. Seymoura Hallecka, szefa oddziału psychiatrycznego studenckiej służby zdrowia na uniwersytecie Wisconsin, powiedzieć »nie«, to zbyt duży kłopot. Banalizacja czegoś, podważanie sensu, mówienie «nie ma sprawy», to metoda unikania niepokoju. Czyż antykoncepcja nie jest nadużywana w służbie wyalienowanej, niewybiórczej postawy wobec seksu? Akt płciowy, który ma w sobie tak wielką moc, jest siłą oddziałującą na osobowość i gatunek — nie może być uważany za banalny i nieważny bez czynienia gwałtu na naszych ,,«naturach», jeśli nie na Naturze samej" .