A A A

Szyjka macicy

Mówiąc o szyjce macicznej, trzeba koniecznie podkreślić znaczenie ułożenia jej w świetle pochwy, ponieważ ma to wpływ na sprawy płodności. Jeżeli pochwa jest infantylna (słabo rozwinięta), wąska o kształcie lejkowatym, bez zagłębień otaczających szyjkę maciczną, w których w normalnych warunkach pozostaje po stosunku jeziorko nasienia, sprzyjające zapłodnieniu, to natychmiast po zakończeniu stosunku nasienie wylewa się na zewnątrz pochwy, co niewątpliwie utrudnia zajście w ciążę.