A A A

Tabletka jest dobra na wszystko

Warto by tu jeszcze dodać kilka informacji dotyczących tak częstej w tym wieku lekomanii.
Bo tak już jest, gdy boli głowa, zażywamy tabletkę od bólu głowy (czasem kilka razy dziennie). Zawarta w tych tabletkach fenacetyna przy częstym stosowaniu powoduje: bóle głowy! Po czym znów łykamy tabletkę i zaczyna się „taniec psa dokoła własnego ogona", czyli krąg się zamyka. Zwiększamy liczbę tabletek, co nie tylko zwiększa częstotliwość bólów głowy, ale i uszkadza bardzo wymęczoną stanami obrzękowymi wątrobę... Jednym słowem absurd!... tym gorzej, że tabletki można dostać nawet w kioskach „Ruchu", bez ograniczeń.